Για μαθητές

Α' Λυκείου

 1. Υποδειγματικό διαγώνισμα Α' τετραμήνου
 2. Μέταλλα, αμέταλλα, ιόντα πίνακας
 3. Ονοματολογία οξέων βάσεων αλάτων, κατ' οίκον εργασία
 4. Ονοματολογία δεκάλεπτο τεστ.
 5. Τα κυριότερα ιζήματα και ευδιάλυτα
 6. Χημικές εξισώσεις με απαντήσεις
 7. Απαντήσεις των χημικών εξισώσεων
 8. Συγκέντρωση, καταστατική εξίσωση, ασκήσεις. 
 9. Mol, στοιχειομετρικοί υπολογισμοί, ασκήσεις.
 10. Υποδειγματικά θέματα. (3 όπως το τρίτο και 6 όπως το τέταρτο)

    

Β' Λυκείου

 1. Πρώτο θέμα εξετάσεων. Τράπεζα θεμάτων
 2. Τεστ κατάταξης οργανικών ενώσεων.
 3. Ονοματολογία οργανικών ενώσεων.
 4. Τεστ ονοματολογίας οργανικών ενώσεων.
 5. Τεστ ονοματολογίας και ισομέρειας.
 6. Καύσεις οργανικών ενώσεων. Μεθοδική αντιμετώπιση.
 7. Ασκήσεις εύρεσης μοριακού τύπου.
 8. 2 Υποδειγματικά πρόχειρα διαγωνίσματα.
 9. Πολυμερισμός ακετυλενίου. Παρουσίαση.
 10. Τεστ αντιδράσεων οργανικών οξέων.

 

Γ' Λυκείου θετική κατεύθυνση

 1. Τροχιακά πίνακας.
 2. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 3. Κατανομή ηλεκτρονίων κείμενο.
 4. Κατανομή ηλεκτρονίων - υπολογιστικό φύλλο Ecxel
 5. Κατανομή ηλεκτρονίων. Παρουσίαση.
 6. Κατανομή ηλεκτρονίων. Interactive ερωτηματολόγιο.
 7. Κβαντικοί αριθμοί - Κατανομή ηλεκτρονίων. (1) Υποδειγματικά θέματα διαγωνίσματος
 8. Κβαντικοί αριθμοί - Κατανομή ηλεκτρονίων. (2) Υποδειγματικά θέματα διαγωνίσματος
 9. Ατομική ακτίνα - Ενέργεια ιοντισμού. Υποδειγματικά θέματα διαγωνίσματος
 10. Ερμηνεία οξεοβασικής συμπεριφοράς με τρεις θεωρίες.
 11. Ασκήσεις ιοντικής ισορροπίας.
 12. Ιοντική ισορροπία interactive ερωτηματολόγιο
 13. Αλκαλιμετρία. Υπολογιστικό φύλλο για εργαστηριακή άσκηση Γ Λυκείου.
 14. Καμπύλη εξουδετέρωσης τέστ.
 15. Άσκηση με δεδομένα ογκομέτρησης.
 16. Υβριδισμός. Παρουσίαση
 17. Οργανομαγνησιακές ενώσεις τεστ(1).
 18. Οργανομαγνησιακές ενώσεις τεστ(2).
 19. Οξείδωση αλκοολών.
 20. Διαγώνισμα pH ρυθμιστικά διαλύματα
 21. Εύρεση συντακτικού τύπου - Ταυτοποιήσεις.
 22. Οδηγός ταυτοποιήσεων

 

    Θέματα χημείας πανελληνίων εξετάσεων από το 2000 μέχρι το 2014

 

    Θέματα 27ου πανελληνίου μαθητικού διαγωνισμού χημείας έτους 2013


Στοιχεία Επικοινωνίας

1o ΓΕ.Λ. Σταυρούπολης
Πεσόντων Ηρώων 2
56430 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 656387
Fax: 2310 601231
email: 1lykstav (at) sch.gr