Ανάθεση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στα Ιωάννινα.

Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν για την τριήμερη εκδρομή Περιβαλλοντικού Προγράμματος στα Ιωάννινα, για το σχολικό έτος 2016-17,  αφού συνεδρίασε την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ και αξιολόγησε τις υποβληθείσες προσφορές, αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο Τσιγγερλιώτης Tours.

Ευχαριστούμε τα πρακτορεία Arma, Notis, Mazi, Zorpidis και Athos για τη συμμετοχή τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας

1o ΓΕ.Λ. Σταυρούπολης
Πεσόντων Ηρώων 2
56430 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 656387
Fax: 2310 601231
email: 1lykstav (at) sch.gr