Οδηγίες για τους Υποψηφίους του διαγωνισμού της ΑΑΔΕ

Δείτε εδώ τις Οδηγίες (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017)

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 07-07-2018

Για τους επιτηρητές της Πρωινής Εξέτασης δείτε εδώ

Για τους επιτηρητές της Απογευματινής Εξέτασης δείτε εδώ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 25 και 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Πρόγραμμα Επιτηρήσεων Ειδικού μαθήματος: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο (25 και 26 Ιουνίου 2018)

 

Οι επιτηρητες να βρίσκονται στο σχολείο στις 7.15π.μ. Να έχουν μαζί τους την Βεβαίωση Αποδοχών του Ιουνίου.

 

Ορίζονται ως αναπληρωματικοί οι καθηγητές

ΔΕΥΤΕΡΑ: ΣΙΣΧΙΜΙΡΗΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ και ΓΚΙΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΡΙΤΗ: ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΠΕΡΡΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ

 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ Α' και Β' Τάξης Σχ.Έτους 2017-18

Τα αποτελέσματα της τελικής επίδοσης των μαθητών της Α' και Β' τάξης θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 18-06-2018 στις 13:30.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους παραπεμπόμενους μαθητές θα γίνει με ανάρτηση του Αριθμού Μητρώου τους στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

 

 

ΓΙΟΡΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2018

apofoitisi2018

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.yen.gr  η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 11-6-2018. Όλοι οι υποψήφιοι από την 11-6-2018 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Δ) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.
Για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 12-7-2018 ημέρα Πέμπτη.
Για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία κατάθεσης απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδει το ΥΝΑΝΠ, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 09-8-2018 ημέρα Πέμπτη .
Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να συμμετέχουν και με τις δύο διαδικασίες (και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και μέσω κατάθεσης απολυτηρίου).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη και εναλλακτικά στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών που βρίσκεται στη Γρ. Λαμπράκη 150 – Πειραιά και στα τηλέφωνα: 2131371480, 1481.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 18-06-2018 έως και την Δευτέρα 25-06-2018.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Τρίτη 19-06-2018 έως και την Τρίτη 26-06-2018 και από ώρα 08:00 έως 16:00 στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών των ΔΙ.Π.Υ.Ν. που αναφέρονται στο παράρτημα Δ΄ της προκήρυξης.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2018

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr  η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στo Αστυνομικό Tμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 06-06-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πρωτίστως στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και δευτερευόντως στα τηλέφωνα 2131520774, 2131520327, 2131520169.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ και ορθή επανάληψη αυτής ως προς την παράγραφο 11, καθώς και οι διευκρινιστικές οδηγίες της εγκυκλίου προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η εγκύκλιος δεν θα διακινηθεί σε έντυπη μορφή και επομένως οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης όπως η διαδικασία συμπλήρωσης της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης που θα γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ και λοιπά.

Επισημαίνουμε ότι οι υποψήφιοι που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές θα πρέπει σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι τις 13/7/2018 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) μια σειρά δικαιολογητικών στη ΔΑΕ/Β1, η οποία είναι υπεύθυνη για τις περαιτέρω ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στα τηλέφωνα των Σχολών που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Επιπλέον θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους υποψηφίους ότι η ημερομηνία 13-7-2018 για την κατάθεση δικαιολογητικών αφορά μόνο στην κατηγορία υποψηφίων που ανήκουν στην ειδική κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού. Για τους υπόλοιπους υποψήφιους που θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών έχει οριστεί η 10/5/2018 όπως έχει ανακοινωθεί από τη με αριθμ. πρωτ. Φ.251/ 64901/ Α5/24-4-2018 Εγκύκλιό μας.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η εγκύκλιος δεν θα διακινηθεί σε έντυπη μορφή και επομένως οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης όπως η διαδικασία συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης που θα γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ και λοιπά.

         Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 10 Μαΐου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Αγιασμός 2017

 

Ξεκινάμε!   

Ο Αγιασμός του 1ου ΓΕΛ Σταυρούπολης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου.

Παρακαλούνται οι μαθητές να προσέλθουν στο χώρο του σχολείου στις 8.30π.μ.

Μετά τον Αγιασμό θα μοιραστούν τα βιβλία και θα δοθεί το πρόγραμμα μαθημάτων της υπόλοιπης εβδομάδας. Παρακαλούνται οι μαθητές να έχουν μαζί τους σακίδια για τη μεταφορά των βιβλίων.

Καλή σχολική χρονιά!

Διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό θα έρχονται στο σχολείο από την Τετάρτη 21 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 28 Ιουνίου για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό:

  •   επισκέπτονται τη διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr,  μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).
  •   στη συνέχεια και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να τροποποιούν το Προσωρινό Μ.Δ. ή/και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή (Οριστικοποίηση).
  •   μέσα στην προθεσμία δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου, εφόσον κάποιος υποψήφιος μετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το Μ.Δ., απευθύνεται στο Λύκειό του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. και υποβάλλει εκ νέου Μηχανογραφικό.
  •   Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τις ημέρες του Ιουλίου κατά τις οποίες θα μπορείτε να απευθύνεστε στο σχολείο για πληροφορίες. 

Ανάθεση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στα Ιωάννινα.

Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν για την τριήμερη εκδρομή Περιβαλλοντικού Προγράμματος στα Ιωάννινα, για το σχολικό έτος 2016-17,  αφού συνεδρίασε την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ και αξιολόγησε τις υποβληθείσες προσφορές, αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο Τσιγγερλιώτης Tours.

Ευχαριστούμε τα πρακτορεία Arma, Notis, Mazi, Zorpidis και Athos για τη συμμετοχή τους.

Ανάθεση εκδρομής στο Ναύπλιο σε πρακτορείο

Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν για την τετραήμερη εκδρομή του Περιβαλλοντικού προγράμματος στο Ναύπλιο, για το σχολικό έτος 2016-17,  αφού συνεδρίασε την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 και αξιολόγησε τις υποβληθείσες προσφορές αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο Athos Hellas.

Ανάθεση εκδρομής στο Καπερνήσι σε πρακτορείο

Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν για την εκδρομή του Περιβαλλοντικού προγράμματος στο Καρπενήσι, για το σχολικό έτος 2016-17,  αφού συνεδρίασε την Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 και αξιολόγησε τις υποβληθείσες προσφορές αποφάσισεομόφωνα να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο Τσιγγερλιώτης Tours.

Κλειστά τα σχολεία του δήμου Παύλου Μελά την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Παύλου Μελά τα σχολεία θα είναι κλειστά την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τη χιονόπτωση και τον παγετό.

Κλειστά τα σχολεία του δήμου μας την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017.

 

Στα άσπρα η Θεσσαλονίκη μετά από πολλά χρόνια! Τα σχολεία θα είναι κλειστά και αύριο Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017.  

 

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017. 

 

(Όλα τα σχολεία του δήμου Παύλου Μελά τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 θα είναι κλειστά με απόφαση Δημάρχου για να προετοιμαστούν καλύτερα οι χώροι για την ασφάλεια και θέρμανση των μαθητών.)

Ενημέρωση Επίδοσης μαθητών 2016-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Σταυρούπολης σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:30 έως 19:30 στο χώρο του σχολείου με θέμα: "Ενημέρωση για επίδοση και φοίτηση των μαθητών"

Για το Σύλλογο Διδασκόντων

Ο Διευθυντής

 

 Πάππας Εμμανουήλ

Ανάθεση εκδρομής Γ' Λυκείου σε πρακτορείο

Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν για την εκδρομή της Γ? Λυκείου σε Πράγα και Βιέννη, για το σχολικό έτος 2016-17,  αφού συνεδρίασε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:00 και αξιολόγησε τις υποβληθείσες προσφορές αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο ΑΘΩΣ HELLAS.

Η επιτροπή

Πάππας Εμμανουήλ, Διευθυντής

Μαυροπούλου Αθηνά, Αρχηγός εκδρομής

Μαρακομιχελάκης Νικόλαος, Συνοδός καθηγητής

Εκπρ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Πρόεδρος 15μελούς συμβουλίου

Αγιασμός 2016

Ξεκινάμε!  

Ο Αγιασμός του 1ου ΓΕΛ Σταυρούπολης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου από τον σεβασμιώτατο επίσκοπο Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα.

Παρακαλούνται οι μαθητές να προσέλθουν στο χώρο του σχολείου στις 8.30π.μ.

Μετά τον Αγιασμό θα μοιραστούν τα βιβλία και θα δοθεί το πρόγραμμα μαθημάτων της υπόλοιπης εβδομάδας.

Καλή σχολική χρονιά!

Στοιχεία Επικοινωνίας

1o ΓΕ.Λ. Σταυρούπολης
Πεσόντων Ηρώων 2
56430 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 656387
Fax: 2310 601231
email: 1lykstav (at) sch.gr